Czerwiec 2020


Czuj Duch,

Działania w stanie epidemii  

Rozpoczęliśmy przygotowania do wznowienia działalności harcerskiej.  

Przeszkoliliście już Waszą kadrę?  

Rozmawialiście z rodzicami swoich zuchów czy harcerzy? 

Pamiętajcie, w parze z funkcją idzie odpowiedzialność 😉  

Jeśli komuś brakuje środków, pamiętajcie: 

  • maseczki są dostępne u druhny Ani, 
  • płyn dezynfekcyjny jest dostępny w hufcu (trzeba przynieść własny pojemnik) 

Dostępność w każdy czwartek w godz. 18.30-19.30 lub po umówieniu się telefonicznym z druhną Komendant Hufca. 

Próby

Skauting nie jest wymyślony dla waszej uciechy, ale wiele wymaga. Nie zabierajcie się do skautingu dlatego tylko, że się wam podoba, lecz aby wprawiać się do służby dla swojego kraju. Wtedy posiądziecie ducha patriotyzmu, który każdy chłopiec winien posiadać, jeśli ma być godzien spożywania chleba.” 

Te słowa generała Baden-Powell’a dość mocno oddają idee drogi harcerskiej. W ramach poszukiwania swojego pola służby, na ostatnim posiedzeniu KSI druhna Wiktoria z II TSH otworzyła próbę na stopień przewodniczki. Życzymy pomyślnego przebiegu próby :)  

Wciąż pełnimy służbę – stan epidemii nadal obowiązuje. Nie zapominajmy o tym! 

Co dalej (a przynajmniej taką mamy nadzieję 😉): 

2 lipca 2020 nie będzie dyżuru Komendantki – odbywa się posiedzenie Komendy Hufca 

Przypominamy o meldunkach – termin upływa z dniem 5.07.2020 (meldunek za miesiąc czerwiec) 

Wszystkiego dobrego! 

Wasza Komenda Hufca