Zjazd Sprawozdawczy Hufca


Informuję, że Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Ziemi Tyskiej odbędzie się 19 listopada 2021 r. godz. 18:00, w lokalu hufca przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach.  
W czasie zjazdu będzie rozpatrywany wniosek o zmniejszenie liczebności Komendy Hufca. 

Czuwaj!

hm Edyta Derus-Biełka

Komendant Hufca ZHP Ziemi Tyskiej