Zbiórka wyborcza


Druhny i Druhowie, 

działając na podstawie Uchwały Komendy Chorągwi Śląskiej Nr 110/X/2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu Nr 1 informuję, że Zbiórka Wyborcza odbędzie się w dniu 15.04.2022 r. o godz. 18.00 w formule on-line.


hm Edyta Derus-Biełka
Komendant Hufca ZHP Ziemi Tyskiej