Zjazd Hufca


Druhny i Druhowie,

informuję, że został zwołany Zjazd Hufca ZHP Ziemi Tyskiej, który odbędzie się w dniu 3 listopada 2023 r. w siedzibie hufca o godz.18:00.

Wykazanie dysponowania głosem decydującym weryfikowane będzie na podstawie listy uczestników zjazdu z głosem decydującym ogłoszonej w rozkazie komendant hufca i udostępnionym na Sharepoint hufca H.Tychy_rozkaz_(9 2023 z dn 24.09.2023).pdf

Rozkaz oraz zawiadomienie o Zjeździe zostały również wysłane na konta mail w domenie zhp.net.pl.

                                                                  

                                                                  hm Edyta Derus-Biełka

                                                            Komendant Hufca ZHP Ziemi Tyskiej