Zbiórka Wyborcza


Druhny i Druhowie,Działając na podstawie UCHWAŁY nr 80/X/2021 Komendy Chorągwi Śląskiej z dnia 04.08.2021 r. w sprawie zwołania Zbiórek Wyborczych Hufców i Rejonów Hufców 
informuję, że Zbiórka Wyborcza rejonu nr 1 odbędzie się w dniu 2.10.2021 r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej Nr 35 w Tychach, Al. Piłsudskiego 21.

hm Edyta Derus-Biełka

Komendant Hufca ZHP Ziemi Tyskiej