ZHP Hufiec Ziemi Tyskiej


Harcerstwo

Wyjdź w Świat, zobacz, pomyśl, pomóż - czyli Działaj!

Hufiec Ziemi Tyskiej

Same fajne rzeczy.

Jak zostać harcerzem

Jak zostać harcerzem

Dlaczego ZHP?

Rozwój samodzielności i aktywności
Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

Czytaj dalej

Jesteśmy częścią skautingu światowego

Dumnym członkiem organizacji:

WOSM

WOSM

World Organization of the Scout Movement

WAGGGS

WAGGGS

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek

ISGF i inne

ISGF i inne

Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek