Zjazd Nadzwyczajny Hufca Ziemi Tyskiej


Działając na podstawie Uchwały nr 78/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2021 r. – Ordynacja Wyborcza ZHP, pkt 13, informuję, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Ziemi Tyskiej odbędzie się 30 czerwca 2022 o godzinie 18.30 w lokalu hufca przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach. 
Celem Zjazdu Nadzwyczajnego jest wybór delegatów na XI Zjazd Chorągwi Śląskiej ZHP. 

hm Edyta Derus-Biełka

Komendant Hufca ZHP Ziemi Tyskiej