Urlop komendantki


Od 17-27.03.2022 wszelkie pilne sprawy proszę kierować do hm. Janusza Abramowicza.

Nie bedzie dyżuru komendantki w hufcu w dniach 17.03 i 24.03.