Dyżur komendanta


19 i 26 maja nie będzie czwartkowego dyżuru komendantki.

Kontakt ze Skarbnikiem telefoniczny.

W ważnych sprawch proszę zwracać się do hm. Janusza Abramowicza.