Warsztaty z komunikacji


Serdecznie zapraszamy instruktorów, drużynowych oraz przybocznych na pierwsze z cyklu warsztaty z komunikacji, które odbędą się w czwartek 18 października 2018 roku o godzinie 17:30 w hufcu. Zgłoszenia prosimy kierować do druhny Komendantki Hufca do dnia 16.10.2018 r. na adres mailowy: komendant@zhptychy.pl