ogłoszenie


Druhny i Druhowie,

Zapraszam na Zjazd Sprawozdawczy Hufca Ziemi Tyskiej, który odbędzie się 17 listopada 2017r. o godzinie 18:00 w siedzibie komendy hufca. W załączeniu przesyłam rozkaz z listą osób, które posiadają czynne prawo wyborcze.

Czuwaj,

Bogusia Miernik
Komendantka Hufca Ziemi Tyskiej

201713