Akcja Klimczok


Druhny i Druhowie,

Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach oraz Zarząd Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” serdecznie zapraszają na inaugurację Harcerskiej Akcji Letniej 2017, która odbędzie się podczas Jubileuszu 55-lecia Harcerskiej Akcji „Klimczok”. Zapraszamy do Ośrodka Harcerskiego Hufca Ziemi Rybnickiej w Wapienicy, w dniu 3.06.2017r. (sobota),                     o godzinie 10.00, planowane zakończenie ok.18.30-19.00. reprezentacje (3-4 osobowe lub większe) hufców Chorągwi Śląskiej, szczególnie tych hufców, które obozowały i obozują na stanicach „Klimczoka”. W planie spotkania harcerskich pokoleń na szlaku „Klimczoka” jest apel, przejazd kolejką linową na/z Szyndzielnię, ognisko (spotkanie z piosenką harcerską) oraz harcerska grochówka i inne atrakcje.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres: biuro@slaska.zhp.pl do dnia 24.05.2017r.

Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa wynosi 30 zł od osoby. Obejmuje: ubezpieczenie, bilety wjazdu i zjazdu kolejką linową na Szyndzielnię, pamiątkowy buton, grochówkę, kawę i herbatę. Wpłaty do dnia 31.05.2017r., należy dokonać na konto Komendy Chorągwi : nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584 z dopiskiem ZLOT KLIMCZOK