Zjazd Hufca


Zjazd Hufca odbędzie się 15 listopada 2019 r. o godzinie 17:00 w lokalu hufca. W zakładce rozkazy znajduje się rozkaz z listą osób posiadającą czynne prawo wyborcze.