Zaliczenie służby instruktorskiej


Przypominamy, do 30 września br. należy złożyć wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej do druhny Komendantki Hufca.