Odwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Ziemi Tyskiej


Druhny i Druhowie,

W związku z wydaniem komunikatu Głównej Kwatery ZHP o zaniechaniu wszelkiej działalności harcerskiej odwołuję Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Ziemi Tyskiej zwołany na dzień 27 marca 2020 r.

Nowy termin Zjazdu zostanie ustalony w zależnosci od dalszego postępowania przyjętego zgodnie ze stanowiskiem Głównej Kwatery ZHP.

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

hm Edyta Derus-Biełka

Komendant Hufca ZHP Ziemi Tyskiej