Główna Kwatera ZHP przyjęła nowelizację „Regulaminu Mundurowego ZHP”


22 października 2019 r. Główna Kwatera ZHP przyjęła uchwałę nowelizującą Regulamin Mundurowy ZHP. Głównym powodem było postulowane od dawna wprowadzenie odrębnego kroju munduru dla seniorek.

Ponieważ środowiska seniorów od dawna zgłaszały problemy związane z korzystaniem przez seniorki z koszuli mundurowej kroju podstawowego, we współpracy z Wydziałem Seniorów GK ZHP opracowany został nowy, wygodniejszy, wykładany na zewnątrz krój lekkiej bluzy z szerokim kołnierzem. Jest on dostępny w „4 Żywiołach”, wykonany z tej samej tkaniny co koszula mundurowa, nie jest to więc krój galowy, a po prostu inaczej uszyty wariant lepiej odpowiadający na specyficzne potrzeby seniorek. Warto wspomnieć, że seniorzy w dyskusjach nie wyrazili zapotrzebowania na osobny krój i nadal używają koszuli kroju podstawowego.

Oprócz tej zmiany nowelizacja wprowadza kilka mniejszych, choć dla części z nas istotnych:

  • wprowadza ogólną zasadę, że środowiska zuchowe mogą korzystać z nakryć głowy przeznaczonych dla harcerzy i starszych grup; impulsem był wniosek gromady z Wejherowa, motywowany chęcią uniknięcia zmiany nakryć głowy po przejściu do drużyny,
  • w odpowiedzi na wniosek środowisk reprezentacyjnych wprowadza zasadę, że jeśli występujemy w okryciach wierzchnich, mają one być zapięte, nie „rozchełstane” z zamiarem pokazania munduru pod spodem,
  • dopuszcza czarny kapelusz typu „Olga” dla instruktorek specjalności wodnej (granatowe są trudno dostępne i część środowisk w dobrej wierze wyposażyła się w czarne, nie zwróciwszy uwagi, że regulamin o nich nie wspominał).

Poza tym w nowelizacji poprawiono tylko dawne przeoczenia i pomyłki:

  • dodano wyraźne stwierdzenie, że zapisy dotyczące drużyn danego poziomu metodycznego dotyczą też odpowiednich części drużyn wielopoziomowych,
  • wyraźnie zapisano, że w jednostkach koedukacyjnych jednolitość wyboru wariantów dotyczy w większości przypadków płci, a nie jednostki jako całości – np. druhny mogą wybrać spódnice, a druhowie – spodnie i nie jest to złamanie jednolitości (bywały tu wątpliwości),
  • zapisano, że odznaki o własnych specyficznych zasadach noszenia nosi się faktycznie tak, jak oczekiwali twórcy; impulsem były tu pytania o odznakę Messengers of Peace,
  • ujęto w zasadach noszenia odznaki Mian Kadry Wspierającej (niedawno wprowadzone),
  • ujęto wśród noszonych na mundurze odznaczeń również odznaczenia skautowe
    – doprecyzowano, że sznur szary noszony jako „sznur pełnionej funkcji podstawowej” nosi się spod ramienia (nikt chyba nie zgłaszał tu wątpliwości, ale było to przeoczenie…).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.