Zaproszenie na konferencję „Duchowość i wiara w harcerskim wychowaniu”


Szanowne Druhny, 

Szanowni Druhowie

Rada Naczelna ZHP zaprasza na konferencję instruktorską „Duchowość i wiara w harcerskim wychowaniu”. Planowana konferencja jest elementem realizacji Uchwały nr 9 XL Zjazdu ZHP w sprawie roli religii i rozwoju duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym. Celem konferencji jest wypracowanie materiałów oraz rekomendacji dla delegatów na XLI Zjazd ZHP.

To niezwykle ważny temat, dlatego zachęcamy do udziału w konferencji i prosimy o rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu wśród instruktorów Waszych chorągwi.  

Patrycja Kabala 

Zaproszenie na konferencję