Warsztaty opiekunów prób


Związku ze zbyt małą ilością zgłoszeń, warsztaty zostały przeniesione na miesiąc wrzesień, na które serdecznie zapraszamy.