Smutno…


Odeszła Druhna Basia Puc :/ …
Druhu Kaziu, nasza wspólnota składa Ci serdeczne kondolencje i zapewnia że stoi tuż za Tobą murem…
Harcerz jest zawsze pogodny… Ta nasza pogoda ducha wynika m.in. z tego że wiemy że to nie jest koniec… To ledwie początek drogi…
Czuwaj.