Składki członkowskie


Druhny i druhowie.
Informuję, że uchwałą Rady Chorągwi, zostaliśmy zwolnieni z części składki członkowskiej i składka dla Hufca Ziemi Tyskiej, od miesiąca października 2017 r. do grudnia 2018r., wynosi 6 zł.

Komendantka Hufca
hm. Bogusława Miernik