Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę


Druhny i Druhowie,

Zwracamy się z prośbą o włączenie się środowisk naszego Hufca do udziału w obchodach 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędą się na terenie naszych miast. Prosimy również o włączenie się we wspólne śpiewanie Hymnu Państwowego, które odbędzie się w piątek w szkołach.