Nieobecność druhny Komendantki


Informujemy, że w dniach 17-21 czerwca 2018r. Druhna Komendantka Hufca przebywa poza granicami kraju. Zastępstwo w tym czasie pełni druh hm. Janusz Abramowicz.