Kurs Przewodnikowski „Zapalmy się”


Serdecznie zapraszamy na Kurs Przewodnikowski „Zapalmy się” organizowany przez Hufiec Ziemi Tyskiej.

Termin: 18.01. – 10.02.2019 r.
I weekend – 18-20.01.2019 r.
II weekend – 1-3.02.2019 r.
III weekend – 8-10.02.2019 r

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu – I, II weekend; Hufiec Ziemi Mikołowskiej – III weekend

Koszt: 200 zł

Cena zawiera: noclegi, ubezpieczenie, pełne wyżywienie, materiały programowe.

Warunki uczestnictwa w Kursie: 
– Wiek: co najmniej 16 lat (rocznikowo)
– Złożone Przyrzeczenie Harcerskie
– Zgłoszenie się poprzez formularz zgłoszeniowy
– Zgoda bezpośredniego przełożonego oraz zgoda Komendanta Hufca
– Potwierdzenie opłacenia składek za 2018 r.


Zgłoszenia poprzez link do 5 stycznia 2019r.
https://kurspwd_zapalmy_sie.zgloszenia24.pl/