Konferencja instruktorska „Różne oblicza służby”


Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP zaprasza do udziału w konferencji instruktorskiej pod hasłem „RÓŻNE OBLICZA SŁUŻBY”.

Termin i miejsce – 15 czerwca 2019 r. / Ośrodek Harcerski w Chorzowie.

Konferencja ta jest częścią składową projektu pod nazwą „Kierunek – STRATEGIA”, który to projekt ma przygotować środowisko Chorągwi do właściwego wprowadzenia Strategii ZHP – w tym Strategii Chorągwi. W trakcie konferencji chcemy przeprowadzić instruktorską rozmowę, która pozwoli nam wspólnie znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

· co należy rozumieć pod pojęciem „służba społeczeństwu;

· jak postrzegać codzienną służbę Bogu i bliźniemu?;

· jak organizować służbę w świetle prawa?

Dyskusję o różnych aspektach dotyczących służby, chcemy podeprzeć bezpośrednimi doświadczeniami uczestników, które dane nam będzie zdobyć w trakcie pełnienia służby w rożnych placówkach (DPS, schroniska dla zwierząt, placówki wychowawcze).

Druhny i Druhowie! Konferencja ta ma dla nas wszystkich duże znaczenie. To co zostanie na niej wypracowane, będzie miało realny wpływ na planowanie i późniejszą realizację Strategii Rozwoju Chorągwi na najbliższe lata. Dlatego też w dyskusji tej potrzebne są głosy jak najszerszego grona instruktorskiego. Zaplanujcie więc w swoich kalendarzach udział w konferencji.

Poniżej prezentujemy Wam najważniejsze informacje organizacyjne:

Program konferencji:

· 8:30 – 8:55 – rejestracja uczestników;

· 9:00 – 9:30 – rozpoczęcie konferencji -referat wprowadzający: ”Służba – nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania”;

· 9:30 – 13:00 – zajęcia praktyczne – pełnienie służby w wyznaczonych placówkach;

· 13:30 – 14:00 – obiad;

· 14:00 – 15:00 – panel I – SŁUŻBA SPOŁECZEŃSTWU;

· 15:00 – 15:10 – przerwa;

· 15:10 – 16:00 – panel II – SŁUŻBA BOGU;

· 16:00 – 16;10 – przerwa;

· 16:10 – 17:00 – panel III – SŁUŻBA W ŚWIETLE PRAWA;

· 17:00 – 17:10 – przerwa;

· 17:10 – 18:30 – panel IV – JAK ROZUMIEĆ HARCERSKĄ SŁUŻBĘ? – w tym podsumowanie pełnionej wcześniej służby oraz podsumowanie całości konferencji.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji – formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony w dniu 15 maja br. a zgłoszenia będą przyjmowane tylko do 31 maja br. W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego, każdy uczestnik konferencji będzie miał możliwość wyboru miejsca, gdzie chciałby za uczestniczyć w pełnieniu służby.

Uczestnik konferencji będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej – zadaniowej składki członkowskiej w kwocie 20,00 zł. W ramach w/w składki zadaniowej organizator zabezpiecza: program konferencji, obiad, dostęp do bufetu kawowego, materiały programowe.