Dyżury


Podczas Harcerskiej Akcji Letniej druha Komendantka oraz druha Skarbnik nie pełnią dyżurów w hufcu. W sprawach niecierpiących zwłoki dostępne są pod telefonami komórkowymi.