32 Wiosenny Złaz Zuchowy


Namiestnictwo Zuchowe Hufca ZHP Częstochowa organizuje 12 maja br. 32 Wiosenny Złaz Zuchowy w Olsztynie k/Częstochowy. Zapraszamy gromady naszego Namiestnictwa oraz gromady zuchowe z innych Hufców Chorągwi Śląskiej do udziału w Złazie. Szczegóły w załączonym Regulaminie Złazu.

hm. Bogdan Giza

Regulamin 32 WZZ